Frånvaroanmälan för elever i grundskola och grundsärskola

Sjukanmälan och anmäld frånvaro för barn i grundskola och grundsärskola kan skickas via SMS. Meddelandet registreras då direkt i lärportalen Edwise. För att kunna använda SMS-tjänsten måste du som vårdnadshavare registrera ditt mobilnummer i Edwise. Samtliga SMS skickas till nummer 0730-12 14 25.

Registrera ditt mobilnummer

För att kunna använda SMS-tjänsten måste du som vårdnadshavare registrera ditt mobilnummer i Edwise. Det gör du under "Min profil". Samtliga SMS skickas till nummer 0730-12 14 25.

Sjukanmälan

Sjukanmälan och anmäld frånvaro ska ha registrerats innan skoldagen börjar. Om du skickar ett SMS med sjukanmälan efter klockan 17 blir ditt barn sjukanmäld dagen efter. Du kan bara sjukanmäla ditt barn en dag i taget.

Sjukanmälan via SMS kan bara göras från det mobilnummer som finns registrerat på vårdnadshavaren. När sjukanmälan är registrerad skickas ett SMS som bekräftelse till båda vårdnadshavare. Skulle inte anmälan fungera av någon orsak så  skickas ett svar att det inte har gått att anmäla frånvaron och orsak till detta.

För att sjukanmäla hel dag skriver du: Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
Exempel: 150814-0001

För att anmäla frånvaro del av dag skriver du: Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
Exempel: 150814-0001 1000-1200

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.