Skolbibliotekscentralen

Vi arbetar med skolbiblioteksutveckling och ger service och stöd till skolbiblioteken i kommunen.

Vad är skolbibliotekscentralen?

Skolbibliotekscentralen (SBC) är en samlad resurs för kommunens förskolor och skolor där de kan få råd och stöd i arbetet med att utveckla bibliotekets roll i lärandet.

Vi som arbetar på SBC utgör också ett stöd för skolornas bibliotekarier och biblioteksansvariga men även för enskilda lärare.

På SBC finns utlåning av skön- och facklitteratur, grupp- och klassuppsättningar, temalådor, pedagogisk litteratur, böcker på olika språk samt programmeringsverktyg. Beståndet är sökbart i vår bibliotekskatalog. Om du arbetar i Kristianstads kommun kan du boka våra medier via vår sida på intranätet:

Boka medier från SBC

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.