Skolbibliotekscentralen

Vi arbetar med skolbiblioteksutveckling och ger service och stöd till skolbiblioteken i kommunen.

Vad är skolbibliotekscentralen?

Skolbibliotekscentralen (SBC) är en samlad resurs för kommunens förskolor och skolor där de kan få råd och stöd i arbetet med att utveckla bibliotekets roll i lärandet.

Vi som arbetar på SBC utgör också ett stöd för skolornas bibliotekarier och biblioteksansvariga men även för enskilda lärare.

Om du är anställd inom Kristianstads kommun kan du läsa mer om oss på intranätet. 

Skolbibliotekscentralen på Kristianstads kommuns intranät

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.