Arbete och välfärd

Arbete och välfärdsförvaltningen arbetar med individ- och familjeomsorg, vuxenutbildning och social hållbarhet. Vi ansvarar bland annat för stöd och hjälp till barn och ungdomar, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, familjerådgivning, ensamkommande barn och missbruksfrågor.

Välkommen till Arbete och välfärdsförvaltningen. Vi ansvarar för individ- och familjeomsorgen, vuxenutbildning och social hållbarhet.
Välkommen till Arbete och välfärdsförvaltningen. Vi ansvarar för individ- och familjeomsorgen, vuxenutbildning och social hållbarhet.

Vi är cirka 480 medarbetare och vi finns på olika platser runt om i Kristianstad. Ledningen och många medarbetare finns på Östra kommunhuset. Du möter oss i Östra kommunhusets besökscenter. Förvaltningen består av följande verksamheter:

 • Barn och ungdom
 • Utbildning och arbete
 • Utredning
 • Vuxenvård 

Vårt arbete styrs av Arbete och välfärdsnämnden

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.