Kristianstads Kommunföretag AB

Kristianstads Kommunföretag AB, KKF, äger och förvaltar samtliga aktier i de helägda dotterbolagen AB Kristianstadsbyggen, C4 Energi AB, Kristianstads Renhållnings AB samt Kristianstads Industribyggnads AB.

Ledamöter och ersättare

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.