Kristianstads Kommunföretag AB

Kristianstads Kommunföretag AB, KKF, äger och förvaltar samtliga aktier i de helägda dotterbolagen AB Kristianstadsbyggen, C4 Energi AB, Kristianstads Renhållnings AB samt Kristianstads Industribyggnads AB.

Ledamöter och ersättare

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.