Kristianstads Industribyggnads AB

Bolaget är helägt och har till uppgift att bygga, köpa och förvalta fastigheter i sysselsättningsbefrämjande syfte. Bolaget äger inga fastigheter längre och har inte bedrivit någon verksamhet de senaste åren.

Ledamöter och ersättare

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.