Jämför service, kvalitet i verksamheter

Om du vill jämföra Kristianstads kommuns service med andra kommuner eller jämföra kommunens skolor eller äldreboenden med varandra kan du använda tjänsten Jämföraren.

Kristianstads kommun rapporterar regelbundet in olika nyckeltal till kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Exempel på nyckeltal som vi rapporterar in: 

 • kostnader för våra verksamheter
 • personaltäthet
 • genomsnittsbetyg 
 • brukarbedömningar
 • nöjd-kundindex. 

I tjänsten Jämföraren kan du själv plocka fram statisk och tabell och jämföra olika verksamheter med varandra. 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.