Greater Copenhagen

Kristianstads kommun är med i samarbetet Greater Copenhagen vars syfte är stötta hållbar utveckling och öka sysselsättningen i Öresundsregionen. Greater Copenhagen omfattar Skåne, region Sjælland och Hovedstaden i Danmark.

Greater Copenhagen är ett politiskt samarbete som består av samtliga 33 skånska och 46 danska kommuner i Öresundsregionen samt Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Sjælland.

Greater Copenhagens syften

 • Stötta den gemensamma marknadsföringen av Greater Copenhagen.
 • Stärka attraktion för investerare, turister, företag och talanger.
 • Arbeta för att skapa en stark internationell infrastruktur.
 • Arbeta för en integrerad och hållbar tillväxtregion. Detta genom att påverka de lagstiftningar och gränshinder som bedöms vara hinder för tillväxt.
 • Etablera gemensamma strategiska näringslivsinsatser.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.