Regionkommittén

Det är viktigt att Kristianstad tar plats i omvärlden, såväl nationellt som internationellt. Att stärka kontakterna med andra städer och kommu-ner i Europa är värdefullt, inte minst i de viktiga hållbarhetsfrågorna där Kristianstads profil är tydlig. Därför är Kristianstad med i Regionko-mittén.

Regionkommittén är ett rådgivande organ inom EU och har till uppgift att representera medlemsstaternas lokala och regionala intressen. K ommittén består av sex olika utskott som arbetar med att förbereda yttranden inom olika områden såsom medborgarskap, miljö, energi, utbildning samt kultur. 

Utskottet Civex

Kristianstads kommun representeras i EU:s Regionkommitté genom Heléne Fritzon (S). Hon är ledamot i utskottet Civex. Civex ansvarar för frågor som rör medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser.

Det engelska namnet på Regionkommittén är Committee of the Regions.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.