LIFE Coast Adapt

Syftet med projektet LIFE Coast Adapt är att hitta förbättrade sätt att skydda kusten mot erosion och havsnivåhöjningar genom att testa och utvärdera olika natur- och ekosystembaserade anpassningar.

Badbryggan vid Täppet, Åhus. En bit ut i havet görs insatser i form av testplantering av ålgräs och genom att undersöka möjligheten att anlägga naturliga rev.
Badbryggan vid Täppet, Åhus. En bit ut i havet görs insatser i form av testplantering av ålgräs och genom att undersöka möjligheten att anlägga naturliga rev.

Projektet LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Syftet med projektet är att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem något som i förlängningen ökar motståndskraften och skyddar mot erosion av kuster och höjda havsnivåer. LIFE Coast Adapt har som målsättningar att begränsa samhällets sårbarhet för kusterosion samtidigt som biologisk mångfald och ekosystemtjänster gynnas. Ytterligare ett mål är att resultaten från projektet ska ge ett underlag för att utveckla långsiktigt hållbara strategier. Metoderna som används i projektet är naturbaserade vilket innebär ett samarbete med naturen istället för emot naturen. Målet är att skapa långsiktiga effekter som förstärks över tid.

LIFE Coast Adapt i Kristianstad

I Kristianstads kommun gör vi insatser i Åhus via testplantering av ålgräs och genom att undersöka möjligheterna att skapa naturliga rev.

Badstranden Täppet i Åhus är erosionsdrabbad. En insats görs via testplantering av ålgräs (Zostera marina) en bit ut i havet i Åhus. Energin från vågor och vind dämpas av växande ålgräsängar, vilket skapar ett naturligt kustskydd på utsatta platser samtidigt som det stärker den biologiska mångfalden.

Ytterligare en insats som utförs är att undersöka möjligheten att skapa naturliga rev. Naturliga rev kan främja den biologiska mångfalden och fungera som en naturlig barriär som dämpar energin från vågor och vind vilket skyddar den övre stranden från erosion.

Projektet kommer att kontinuerligt mäta effekterna på erosion och biologisk mångfald.
Mer information om projektet och de olika testplatserna kan du läsa om på projektets hemsida. Länkar finns under Relaterad Information.

 

Logga LIFE Coast AdaptEU-programmet LIFE och Havs- och vattenmyndigheten finansierar projektet LIFE Coast Adapt. Projektet sker i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Lunds universitet, Ystad kommun, Lomma kommun och Helsingborgs kommun. 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.