Klimatsmarta Näsby

Projektet Klimatsmarta Näsby ska minska klimatpåverkan på Näsby. I det EU-finansierade projektet arbetar flera lokala aktörer med att minska klimatavtryck från byggprocess och transporter.

Utvecklingen av Näsby står i fokus för projektet, men resultaten kommer att kunna användas i andra områden och städer, med Näsby och Kristianstad som förebild.

Det drygt två år långa projektet är ett samarbetsprojekt mellan Kristianstads kommun, Krinova Incubator & Science Park och Högskolan Kristianstad. Projektets mål är att ge förutsättningar för en mer koldioxidsnål samhällsutveckling i delområde Näsby, vilket inkluderar stadsdelarna Näsby och Gamlegården. Samtidigt som staden ska växa behöver utsläppen pressas ner.

­- Bygg och transporter står för en stor andel av koldioxidutsläppen i Sverige, säger Magnus Lund, klimatstrateg på Kristianstads kommun. Med projektet får vi möjlighet att arbeta tillsammans för att minska klimatpåverkan från dessa sektorer.

Projektet ska bidra till att lägga grunden för Näsby och Kristianstad som en föregångare inom klimatsmart samhällsutveckling, något som ökar värde och status för området, men även leder till en bättre miljö. Projektet ska främja ett långsiktigt medborgarengagemang för en hållbar utveckling av vårt gemensamma samhälle.

Näringslivet involveras genom ett lokalt partnerskap och testbädd Näsby, vilket bidrar till att utveckla relationer och stimulera till gemensamt lärande. Testbädden blir en miljö där företag, akademi och andra aktörer kan samverka under utvecklingstiden.

- Jag är glad för att detta projekt har fått grönt ljus, säger Peter Johansson (M), kommunalråd i Kristianstads kommun. För Kristianstad som ständigt växer, blir projektet ytterligare en byggsten i vårt arbete med ett grönt och hållbart samhälle.

Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

EU-loggan för Europeiska regionala utvecklingsfonden

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.