Projektorganisation

Projektet UrbanLinks 2 Landscape är ett internationellt EU-projekt. Projektet har fått stöd av Interreg Europe och har till syfte att utbyta kunskaper om städernas grön (natur) och blå (vatten) kvaliteter.

Projektansvarig:
Tommy Danielsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Projektledning:
Per Blomberg, projektledare
Kajsa Aldman, biträdande projektledare

Styrgrupp:
Kommunstyrelsen presidium
Byggnadsnämndens presidium
Tekniska nämndens presidium
Representant från Biosfärsområde Kristianstad

Internationell styrgrupp:
Byggnadsnämndens ordförande ingår i den internationella styrgruppen. Vice ordförande byggnadsnämnden är suppleant.

 

Projektet avslutas 31 maj 2022.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.