EU-projekt

Kristianstads kommun bedriver olika projekt med internationell koppling, både EU-projekt och andra. Genom projekten tillförs kommunen kunskap och resurser för att nå långsiktig nytta för de olika verksamheterna och för kommunens medborgare.

Här finns ett urval av pågående EU-projekt samlade. Om du har frågor om de aktuella projekten, eller är intresserad av att veta mer om olika EU-finansieringsmedel, är du alltid välkommen att kontakta EU-samordnaren.

UrbanLinks 2 Landscape

Detta är ett projekt vars mål är att utbyta kunskap om städers gröna och blå kvaliteter, natur respektive vatten, samt kopplingen mellan stad och landsbygd. Särskilt fokus läggs på innovativa sätt att arbeta med stadens utmaningar och utvecklingsmöjligheter kring bl.a. stadsodling, förebyggande hälsovård i gröna miljöer och ekosystemtjänster. Projektet pågår från den den 1 juni 2018 till den 31 maj 2022 och medfinansieras av Interreg Europe.

Urban Links Europe

Kontakt:

Per Blomberg, Kristianstads kommun, 044-13 26 14

Kajsa Aldman, Kristianstads kommun,  044-13 54 02

Tillväxt i Östra Skåne - TÖS

Projektet erbjuder innovations- och tillväxtstöd till företag i östra Skåne. Projektens mål är att öka kompetensen bland deltagande företag vad gäller innovationskapacitet, internationalisering, digitalisering och mångfald. Företagen ska efter projektets slut, arbeta strategiskt med kompetensförsörjning utifrån ett mångfaldsperspektiv. Syftet är att företag i östra Skåne ska öka sitt samarbete med varandra och även med omvärlden samt  gagnas av nya perspektiv på den näringsverksamhet som bedrivs.

Projektet startade i april 2017 och pågår fram till mars 2020 och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Tillväxt Östra Skåne

Kontakt:

Malin Wildt-Persson, Skåne Nordost, 072-885 78 98

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.