Europadagen

Europadagen är en informations -och inspirationsdag där skånska EU-projekt uppmärksammas. Flera erfarna deltagare kommer att medverka för att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med EU-finansierade projekt. Europadagen är en del av kampanjen Mitt Europa.

Om Europadagen

Europadagen anordnas av Kristianstads kommun, Europa Direkt Hässleholm, EU-kontor Skåne nordost och Region Skåne.

Program

09:30 Dagen inleds med fika och mingel. 

10:00 Moderator Malin Wildt-Persson hälsar välkomna.

10:05 Heléne Fritzon, kommunstyrelsens ordförande Kristianstads kommun, inleder Europadagen.

10:20 EU-kontor Skåne nordost introducerar EU:s finansieringsinstrument.

10:40 Aktuella EU-finansierade projekt i Kristianstads kommun.

11:15 Panelsamtal

12:00 Lunch och mingel. Passa på att ta del av utställningen av EU-finansierade projekt

13:00 Tematiska panelsamtal med fokus på "Ökad delaktighet", "Förbättrad miljö" samt "Ökad sysselsättning"

14:30 Moderatorn summerar dagen och avslutar med en framtidsspaning.

15:00 Avslutning

Vid frågor om program eller anmälan, kontakta Elisabet Farner.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.