Aktuella EU-projekt

Kristianstads kommun bedriver olika projekt med internationell koppling, både EU-projekt och andra. Genom projekten tillförs kommunen kunskap och resurser för att nå långsiktig nytta för de olika verksamheterna och för kommunens medborgare.

Här finns ett urval av pågående EU-projekt samlade. Om du har frågor om de aktuella projekten, eller är intresserad av att veta mer om olika EU-finansieringsmedel, är du alltid välkommen att kontakta EU-samordnaren.

Within

Within är ett Socialfondsprojekt som riktar sig till ungdomar mellan 15 - 24 år som saknar fäste både i skola och på arbetsmarknad. Målet är att deltagarna ska komma närmare studier eller arbete. Detta sker genom en rad olika aktiviteter utifrån en individuell handlingsplan som samtal, studiemotiverande insatser, jobbtorg, myndighetskontakter, psykisk och fysisk hälsa och mötesplatser.

Projektet är en samverkan mellan fem nordostskånska kommuner: Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Hörby samt ett övergripande metodutvecklingsprojekt. Kristianstads kommun är projektägare. Projektet pågår från 1 november 2015 till 31 oktober 2018 och medfinansieras av Europeiska socialfonden med 17,2 miljoner kronor.

Kontakt:

Kaisa Welander, Kristianstads kommun, 0728-85 82 54.

Within Kompetens

Within Kompetens målsättning är att stärka kompetensen hos medarbetare och arbetsorganisationer kring faktorer som påverkar att unga hamnar i ett upplevt utanförskap t.ex. bemötande och psykisk ohälsa. Syftet är att projektet ska bidra till en utveckling av en mer flexibel och konkret samverkan mellan utbildning, socialtjänst och arbetsmarknad. Målsättningen är att kompetensinsatserna i förlängningen ska leda till färre unga som är långt från studier och arbetsmarknad.

I Within Kompetens deltar Kristianstad, Hässleholm, Osby och Östra Göinge där Kristianstads kommun är projektägare. Projektet pågår från 1 februari 2016 till 31 januari 2019 och medfinansieras av Europeiska Socialfonden med 8,9 miljoner kronor.

Kontakt:

Lena Bertilsson, Kristianstads kommun, 0728 -85 82 27

Up n’KAMM

Krinova Incubator & Science Park driver projektet i samverkan med HKR Innovation och HKR Holding AB. Up n' KAMM är ett verktyg för att sänka tröskeln att ta steget och bli företagare. Det är en möjlighet att bilda team kring en affärsidé tillsammans med andra entreprenörer med kompletterande kompetenser. Målet är att skapa fler nya hållbara företag i Nordöstra Skåne och samtidigt öka intresset för entreprenörskap

Up n’KAMM startade 1 september 2015 och slutar 31 mars 2017. Projektet har beviljats 693 000 kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). 

Kontakt:

Truls Bretz Krinova, 0738-17 96 86

Lärlingsakademin 2.0

Projektet är fortsättningen på den lyckade satsningen Lärlingsakademin som pågick mellan 2012 och 2014. Det aktuella projektet omfattar 234 deltagare och syftet är göra lärlingsutbildning tillgänglig för unga vuxna som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Lärlingsakademins mål är att matcha rätt kompetens med efterfrågan hos arbetsgivare och som ska leda till en ökad sysselsättning hos målgruppen och samtidigt stärka tillväxten i små och medelstora företag i de deltagande kommunerna.

Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Osby och Östra Göinge. Projektperioden sträcker sig från 1 juli 2015 till 31 december 2017 och delfinansieras av Europeiska socialfonden med 19,4 miljoner kronor.

Kontakt:

Lana Perico Norling, Lärlingsakademin, 0728-85 82 08

Lärlingsakademin

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.