EU-samarbete

Sveriges medlemskap i EU påverkar i stor utsträckning kommunens arbete, både genom beslut som berör den kommunala verksamheten och genom möjligheter till att söka finansiering till olika typer av projekt.

Deltagandet i projekten sker på olika nivåer där kommunen kan vara ägare, medfinansiär eller samverkanspartner. Kommunen deltar även i olika så kallade förstudier. Projekt som finansieras av EU ska bidra till att uppfylla EU:s målsättningar. Detta gör via strukturfonder och sektorsprogram.

EU-bidrag

Genom att använda EU-bidrag kan kommunen höja ambitionsnivån på lokala utvecklingsprojekt och även bli en mer attraktiv arbetsgivare som med hjälp av EU-finansiering kan stärka personalens kompetens på en rad områden. Under de senaste åren har EU-bidrag till kommunen resulterat i ett flertal projekt som bland annat gått ut på att stärka lokala företags attraktionskraft, förbättra och öka personalkompetens, öka sysselsättningen bland unga som står långt från arbetsmarknaden samt olika typer av integrationsfrämjande insatser.

EU-frågor

Kristianstads kommuns nuvarande utvecklingsarbete inom EU-frågor baseras på tre strategiska dokument. Det första är den internationella strategin och det andra är en detaljanalys av möjlig EU-finansiering med prioriterade områden som genomfördes av EU-kontoret Skåne Nordost under 2015. Det tredje dokumentet är en strategisk handlingsplan för EU-projekt som tagits fram för EU:s programperiod 2014-2020 och fungerar som ett rådgivande dokument för kommunens tjänstemän.

Nätverksgrupp

Kristianstads kommun har en nätverksgrupp som består av representanter från kommunens förvaltningar och arbetar med samordning och information om EU inom respektive förvaltning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.