Så fungerar diariet

Inkomna handlingar och ärenden registreras i kommunens diarier. Äldre handlingar finns i andra system och i vårt arkiv. Kontakta oss om du vill ha ut en handling eftersom inga handlingar publiceras på sidan.

Uppgifter om handlingarna uppdateras en gång per dygn.

Uppgifter om handlingar från arbete- och välfärdsförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och överförmyndarkansliet visas inte här på webbplatsen. Kontakta oss om du vill ha ut en handling från någon av de nämnderna.

 

Vanliga frågor

 • Vad ser jag i diariet?

  Vi publicerar alltid uppgifter om handlingarna. Ibland publiceras även själva handlingen, till exempel hela skrivelsen från en annan myndighet eller en medborgare. Du ser då en ikon visar vilken typ av fil det är. Du klickar på ikonen så får du upp handlingen. 

 • Varför ser jag inte alla uppgifter?

  Ibland visar vi inte alla uppgifter eftersom de är skyddade enligt dataskyddsförordningen. Detta gäller till exempel personnummer.

  Personuppgifter 

 • Varför står det sekretess?

  Vissa uppgifter i våra handlingar är sekretessbelagda. Sekretess bedöms varje gång någon begär att få ta del av en handling.

 • Jag hittar inte det jag letar efter?

  Då kanske vi inte har handlingen i det systemet som vi visar upp här på vår webbplats. Handlingen kan då finnas i något annat system. Kontakta den förvaltning som ansvarar för frågan.

  Förvaltningarna

 • Hur sorterar jag sökresultatet?

  Sökresultaten visas som rader i tabeller där samtliga kolumner är sorterbara. Klickar du på en rad får du mer information om handlingen eller ärendet. Längst ner i tabellen ser du hur många sökträffar du fått. Där kan du också bläddra mellan sidorna i sökresultatet. Högst upp till vänster finns en tillbakaknapp.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.