Så fungerar diariet

Inkomna handlingar registreras i kommunens diarier. De flesta brev och handlingar som skickas till och från en kommun är allmänna och offentliga, vilket innebär att alla kan läsa dem. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om diariet.

Vanliga frågor

  • Vad ser jag i diariet?

   Vi publicerar alltid uppgifter om handlingarna. Ibland publiceras även själva handlingen, till exempel hela skrivelsen från en annan myndighet eller en medborgare. Du ser då en ikon visar vilken typ av fil det är. Du klickar på ikonen så får du upp handlingen. 

  • Varför ser jag inte alla uppgifter?

   Ibland kommer du att se att vissa uppgifter är PUL-skyddade. Det innebär att vi har tagit bort personuppgifter eftersom de är skyddade enligt Personuppgiftslagen, PuL. Uppgifter som kan vara skyddade är till exempel namn, adress och personnummer.

   Personuppgifter, PuL

  • Varför står det sekretess?

   Vissa uppgifter i våra handlingar är sekretessbelagda. Då kan det till exempel handla om personers ekonomiska eller personliga förhållanden.

   Sekretess bedöms varje gång någon begär att få ta del av en handling. Det innebär att även om en handling har sekretessbelagts i vårt diarium här på webbplatsen  kan du kontakta den förvaltning som ansvarar för frågan och få en särskild sekretessbedömning gjord för just ditt fall. På nätet är vi extra försiktiga i tillämpningen för att inte riskera att sprida personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter.

   Förvaltningarna

  • Hur sorterar jag sökresultatet?

   Sökresultaten visas som rader i tabeller där samtliga kolumner är sorterbara. Klickar du på en rad får du mer information om handlingen eller ärendet. Längst ner i tabellen ser du hur många sökträffar du fått. Där kan du också bläddra mellan sidorna i sökresultatet. Högst upp till vänster finns en tillbakaknapp.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.