Diarium och arkiv

Inkomna handlingar och ärenden registreras i kommunens diarier och du kan söka handlingar från oktober 2013 på vår webbplats. Äldre handlingar finns i andra system och i vårt arkiv. Kontakta oss om du vill ha ut en handling eftersom inga handlingar publiceras på sidan.

Uppgifter om handlingarna blir tillgängliga cirka en (1) timme efter det att de registrerats i våra system.

Uppgifter om handlingar från arbete- och välfärdsförvaltningen samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen visas inte här på webbplatsen. Kontakta oss om du vill ha ut en handling från någon av de nämnderna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.