Samordnad varudistribution

För att få ner antalet transporter och minska miljöbelastningen samordnar Kristianstads kommun varor som ska till kommunens olika verksamheter. Logistikfirman GDL har uppdraget att samordna transporterna.

Samordnad varudistribution innebär att varor som ska till kommunens olika verksamheter som omsorgsboenden, skolor och kontor levereras till distributionscentralen på Industrigatan i Kristianstad. Därefter körs varorna ut till enheterna enligt ett samordnat schema.

Därför samordnar vi leveranserna

 • Minska miljöbelastningen när antalet transporter blir färre. Varorna körs ut med lastbilar som drivs med biogas.
 • Ge bättre förutsättningar till mindre och lokala företag vid upphandlingar när de inte själva behöver leverera sina varor till alla verksamheter.
 • Säkrare miljö kring skolor och andra kommunala inrättningar.
 • Bättre service för personal som tar emot leveranser.

Exempel på artiklar som distribueras via distributionscentralen är kemtekniska produkter, sjukvårdsmaterial, papper och plast, kontorsmaterial, skol- och lekmaterial, idrottsmateriel, böcker, trycksaker och livsmedel.

Du som är leverantör

Samordning av varuleveranserna innebär att alla leveranser till kommunens olika verksamheter går via en distributionscentral. Du som leverantör till Kristianstads kommun behöver endast leverera varorna till en adress.

Leveransadress:

GDL Distributionscentral Industrigatan 41,  291 36 Kristianstad

Distributionscentralens öppettider: Måndag – fredag 07.00 – 16.00

Leveransavisering till distributionscentral

Du aviserar leveransen senast kl 16:00 dagen innan varorna levereras till distributionscentralen. Varorna körs ut till kommunens verksamheter dagen efter de har levererats till distributionscentralen.  Aviseringen sker via e-post och då helst med GDL:s mall. 

Leveransaviseringen ska innehålla följande information:

 • GLN nr (leveranspunktens GLN nr)
 • Leverantörsnamn
 • Inleveransdatum till GDLs distributionscentral
 • Antal kg
 • Antal kolli
 • Antal pall
 • Försändelsenummer
 • Kollinummer
 • Ty av vara (kylt/kolonial/fryst)

Information om vikt och antal kolli till varje mottagare, används för att göra en optimal transportplanering samt att planera arbetet på terminalen.

Leverans

Leverans till distributionscentralen måste ske innan kl 15.00, för utleverans nästa dag.

Märkning av respektive kolli

Märkning av kolli ska vara enligt nedanstående exempel:

Exempel på märkning av kolli

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.