Gällande ramavtal

Kommunen har tecknat ramavtal med externa leverantörer av varor och tjänster. Här hittar du en förteckning över alla våra publika ramavtal.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.