Gällande ramavtal

Kommunen har tecknat ramavtal med externa leverantörer av varor och tjänster. Här hittar du en förteckning över alla våra publika ramavtal.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.