Informationsträff om tobakslagen

Välkommen antingen den 15 eller 21 maj till en informationsträff gällande den nya tobakslagen. Den 21 maj finns en arabisktalande tolk på plats.

Lagen om tobak och liknande produkter träder i kraft den 1 juli 2019. Det innebär att alla som vill sälja tobak till konsumenter måste ansöka om tillstånd. Utan tillstånd får du inte sälja. Detta gäller även om du redan idag säljer tobak. Ansökan ska göras på särskild blankett hos kommunen.

Vi vill därför bjuda in dig på en informationsträff. Vid träffen får du veta mer kring de nya regler som kommer att gälla i samband med att den nya lagen träder i kraft.

Välkommen till Rådhus Skåne antingen 15 maj eller 21 maj kl 8.30-9.30

Den 21 maj kommer det att finnas en arabisktalande tolk på plats.

Anmäl dig senast 13 maj

För anmälan och information kontakta

Esti Besedes, 044-13 55 81, esti.besedes@kristianstad.se

Rose-Marie Moos, 044-13 64 96, rose-marie.moos@kristianstad.se

For information in english or arabic

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.