Tobaksfria nikotinprodukter

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till kommunen.

Den 1 augusti 2022 trädde en  ny lag i kraft, lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Dessa produkter kallas i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar, tobaksfritt snus eller olika varumärken som Lyft, Velo, Volt med mera.

Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad liksom försäljning av e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla din verksamhet till kommunen och bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram. Du kan göra anmälan via vår e-tjänst, där du väljer att antingen logga in med Bank-Id och skicka din anmälan digitalt eller genom att ladda ner en blankett som du fyller i postar till kommunen. Tänk på att du samtidigt kan ansöka om tobakstillstånd och anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Avgifter för anmälan och tillsyn

Kommunen får ta ut avgifter för anmälan och tillsyn, taxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Ärende

Avgift

Summa

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 040 kr

1 040 kr

Tobaksfria nikotinprodukter

1 040 kr

1 040 kr

E-cigaretter och påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter

1 040 kr + 520 kr

1 560 kr

Tillsynsavgift för tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter

1 040 kr per timme

 

Regler och krav

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter ställer krav på dig som ska sälja tobaksfria nikotinprodukter. Här är en kort sammanfattning:

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Använd gärna mallen för egenkontrollprogram som du hittar under Relaterad Information. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal. 

Åldersgräns

 • Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
 • Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under 18 år.
 • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull.

Märkning av tobaksfria nikotinprodukter

Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksfria nikotinprodukter utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts. 

Ska du sluta sälja tobaksfria nikotinprodukter?

När din verksamhet upphör, byter ägare eller om du vill sluta tobaksfria nikotinprodukter, ska du anmäla detta, använd gärna e-tjänsten om upphörande av verksamhet. I samma e-tjänst kan du också anmäla upphörande av livsmedel, serverings- eller tobakstillstånd, försäljning av folköl och e-cigaretter, samt dricksvattenanläggning och köldmedia.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.