Registrering av förbränning

Förbränningsanläggningar med effekt mer än 1 MW eller högre ska anmälas till tillsynsmyndigheten för registrering innan den tas i drift

Förordningen (2018:471)om medelstora förbränningsanläggningar trädde i kraft 1 juni 2018. Den ställer krav på att förbränningsanläggningar med effekt 1 MW eller högre men högst 50 MW ska registreras hos tillsynsmyndigheten. Därför behöver du som har en medelstor förbränningsanläggning skicka in information om anläggningen så den kan registrera i enlighet med förordningen. För vissa förbränningsanläggningar ställs krav på att analysera rökgasen, eftersom det finns begränsningsvärden för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och stoft.

Bestämmelserna i förordningen träder i kraft enligt följande:

  • Nya anläggningar, 20 december 2018
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt, 1 januari 2024
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt, 1 januari  2029

En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som tas i drift innan den 20 december 2018, och en ny förbränningsanläggning är en medelstor förbränningsanläggning som inte är en 2018-anläggning.

Anmälan/registering

Anmäl/registera via Naturvårdsverkets e-tjänst som du hittar i E-tjänster under Relaterad Information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.