Energi och transporter

Förnybara energislag och minskad energianvändning är något som allt fler företag arbetar med för minska kostnaderna. Samtidigt är det ett viktigt område att arbeta med för att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid.

Det gäller framförallt utsläpp från transporter som står för merparten av koldioxidutsläppen i kommunen. Energimyndigheten har tagit fram råd om energikartläggning och energieffektivisering för företag.  Det finns statligt bidrag att söka för energieffektivisering. Små och medelstora företag kan även söka bidrag för energikartläggning av verksamheten.

En viktig del av er egenkontroll är att ha uppgifter om er energianvändning och möjliga åtgärder för att energieffektivisera. En energiplan är ett bra verktyg för att få en överblick över vad som förbrukar energi och vilka åtgärder som ger god effekt.

Ett sätt att få en bra helhetsbild på er transportanvändning är att göra en transportplan. En sådan plan kan beskriva de transporter ni idag orsakar via egna bilar, inköpta transporter och transporter som ni indirekt ger upphov till. Det är även viktigt att beskriva rutiner och förändringar som ni eventuellt planerar att göra och som påverkar transportsituationen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.