Matvagnar och foodtrucks

En matvagn är en servering på släpvagn utan egen framdrift. En foodtruck är en liten lastbil med tillrednings- och försäljningsutrymme inuti bilen. Mindre mobil vagn är tex en kaffemoped. Platser på kommunens mark ansöks via E-tjänsten. Platser på privat mark kontakta markägare.

 

Ställa upp matvagn, foodtruck eller mindre mobil vagn?

Innan ni skickar in en förfrågan läs igenom checklistan och PM som finns under relaterad dokument.

OBS! Du skall skicka in en förfrågan till oss innan du ansöker om polistillstånd hos polisen. Se vilka platser vi har (se nedan) och gå sedan in via e-tjänsten för att komma igång. All kommunikation sker via e-tjänsten. Handläggningstiden är normalt 5 arbetsdagar, under semesterperiod kan handläggningstiden bli något längre.

Förfrågan avser max ett kalenderår, fr.om 1 oktober går det bra att skicka in en förfrågan som avser nästkommande kalenderår.

Matvagnen/foodtrucken får ställas upp och ha öppet

Vardagar mellan kl 08.00 och kl 22.00

Fredag-lördag och helgdagar mellan kl 08.00 och kl 04.00.

OBS! Avser endast matvagnar på Lilla Torg! I centrala Kristianstad är ett antal gator reglerade som gågator under vissa tider. Det finns pollare (låga stolpar) runt gågatorna som ska hindra obehörig trafik från kl 11:30-05:00. Ni behöver därför ansöka om behörighet att sänka pollare och dispens att köra på gågatorna. Ansökan görs via vår E-tjänst, läs mer om ansökan här.

Följande platser finns för matvagn, foodtrucks och mindre mobil vagn (se även kartan ovan):

Kommunägd mark (se även i kartan ovan, blå markering visar platserna)

Dessa platser söker du genom att skicka in en förfrågan till kommunen via e-tjänst. För att komma direkt till e-tjänsten klicka här.

 • Lilla Torg (Kristianstad) - Fåtal platser/strödagar kvar 2023!
 • Stora Torg (Kristianstad) - Alla platser bokade året ut 2023!
 • Norr om Tivoliparken (Kristianstad)
 • Östra Kommunhuset (Kristianstad) BORTTAGEN - Går ej att söka
 • Tegelbruksvägen (Kristianstad/Näsby)
 • Fädriften (Åhus) - Alla platser bokade säsongen 2023-05-01--2023-08-31
 • Köpmannagatan (Åhus) - Plats bokad period 2023-06-18--2023-08-09
 • Torget (Åhus) - En plats bokad säsongen 2023-06-01-2023-08-31
 • Åvägen (Åhus) - Alla platser bokade säsongen 2023-05-01--2023-08-31
 • Gamla skeppsbron (Åhus) - Plats bokad period 2023-07-03--2023-07-31

Privatägd mark 

Dessa platser kräver ingen förfrågan till kommunen. För intresse vänligen kontakta följande, se nedan.

 • Högskolan Kristianstad (Näsby)

      Kontaktperson: Magnus Johansson på HKR via mail:       magnus.johansson@hkr.se

 • Södertorg

      Kontaktperson: Henrik Nilsson, Förvaltare Södertorg, henrik.nilsson@nyfosa.se 

 

För övriga platser på privatägd mark, vänligen kontakta markägare.

Är du osäker på vem som är markägare?

Vänligen kontakta Medborgarcenter 044-13 50 00

 

Vanliga frågor

 • När kan jag ansöka om plats?

  Inför nästkommande kalenderår med startdatum 1 oktober.

  Plats kan sökas som mest ett kalenderår i taget. Det är först till kvarn, plats tilldelas först efter att polisen utfärdat tillståndsbeviset. Det går inte att reservera en plats och du är inte garanterad samma plats.  Skicka därför alltid in en förfrågan till oss via E-tjänsten

 • Vad kostar det?

  Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige. Kommunerna delas in i zoner (zon 1,2,3.)

  Zon 1: Gågatorna och torgen i Kristianstad Centrum

  Zon 2: Delar av Kristianstad centrum, området vid Högskolan Kristianstad, Naturum samt Åhus centrum, Åhusparken och parkeringen vid Åhus Idrottsplats. 

  Zon 3: Övriga platser i kommunen.

   

  Stationär matvagn/foodtruck (om matvagn inte ska flyttas nattetid OBS! kräver tillfälligt bygglov).

  Zon 1: 5 350 kr/månad, Zon 2: 3 250 kr/mån, Zon 3: 1 000kr/mån

   

  Mobil matvagn/foodtruck (flyttas nattetid).

  Zon 1: 70kr/dag, Zon 2: 40kr/dag, Zon 3: 30kr/dag.

   

  Mindre mobila glass/kaffevagn (flyttas nattetid).

  Zon 1: 50kr/dag, Zon 2: 25kr/dag, Zon 3: 15kr/dag.

   

  Alla avgifter är inklusive moms

  Kommunens avgift faktureras i förhand.

  Bifoga en karta över zonerna (1-3) för taxa

 • Kan jag få elanslutning?

  Elanslutning på kommunägd mark:

  • Lilla torg
  • Stora torg (begränsat endast 16A enfas)
  • Torget i Åhus (begränsat endast 16A enfas)

  Övriga platser kräver eget elaggregat.

  Elanslutning debiteras enligt Kristianstads kommuns taxa.

  • 16 A, enfas inkl. förbrukning tillkommer med 55kr/dag inkl moms.
  • 32 A, trefas inkl förbrukning tillkommer med 110kr/dag inkl moms.

  Alla avgifter är inklusive moms

  Viktigt – Glöm ej förankra kabel med kabelskydd!

 • Jag har inte fått mitt polistillstånd, vem kontaktar jag?

  Vänligen kontakta polismyndigheten i Malmö.

   Polisen handlägger inte ärendet förrän ansökningsavgiften är betald och inte ärenden innan 3 månader före startdatum.

  När du fått ditt polistillstånd/tillståndsbevis från polismyndigheten kan du starta din verksamhet från det startdatum som tillstyrks i tillståndsbeviset. Kommunen meddelar inget muntligt godkännande.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.