Matvagnar och foodtrucks

En matvagn är en servering på släpvagn utan egen framdrift. En foodtruck är en liten lastbil med tillrednings- och försäljningsutrymme inuti bilen.

Följande platser finns för matvagnar och foodtrucks (se kartorna längre ned på sidan):

 • Lilla Torg (Kristianstad)
 • Stora Torg (Kristianstad)
 • Norr om Tivoliparken (Kristianstad)
 • Östra Kommunhuset (Kristianstad)
 • Högskolan (Näsby)
 • Fädriften (Åhus)
 • Köpmannagatan (Åhus)
 • Torget (Åhus)
 • Åvägen (Åhus)

Ställa upp matvagn eller foodtruck? Gör så här:

 1. Skicka in blanketten "Ansökan om plats för matvagn/foodtruck" under relaterad information till kommunen via e-post. Ange både platsen och numret för placeringen som du önskar på själva platsen (se kartor nedan).
 2. När du har fått godkänt från kommunen på din ansökan, kan du lämna in en ansökan om användning av offentlig plats hos Polisen. De kontaktar i sin tur kommunen för yttrande.
 3. När du fått ditt tillståndsbevis från Polisen kan du påbörja din verksamhet på platsen. Var noga med att läsa igenom ert tillståndsbevis så ni vet vad som är villkorat.

Bra att veta

 • Plats kan sökas som mest ett kalenderår i taget.
 • Först till kvarn, plats tilldelas först efter godkänt polistillstånd.
 • Kommunens avgift faktureras i förhand.
 • Polistillståndet betalar du när du ansöker hos dem.
  OBS! Polisen handlägger inte ärendet förrän ansökningsavgiften är betald.
 • En del miljöer är kulturhistoriskt värdefulla eller känsliga för påverkan, så kommunen kan komma att avslå sådana placeringsförslag.

Bestämmelserna i sin helhet för matvagnar och foodtrucks i Kristianstads kommun under relaterad information nedan.

 

 

Vanliga frågor

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.