Tillfällig försäljning av livsmedel

Ska du sälja mat på festival, marknad eller något annat evenemang? Då måste din verksamhet vara registrerad hos miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. På den här sidan får du mer information om regler, kontroll och tips för säker och hygienisk servering.

Registrering 

Alla verksamheter som säljer, serverar, delar ut eller på annat sätt hanterar livsmedel ska registrera sin verksamhet. Verksamheten ska registreras i den kommun där den huvudsakligen ska drivas. Även verksamheter som inte har något vinstsyfte ska registreras. Om du redan har en registrering så gäller den bara på marknader, festivaler eller mässor om det uttryckligen står i registreringen. Om det inte står behöver du göra en ny anmälan.

Alla verksamheter ska uppfylla relevanta krav för hygien, utrustning och ha rutiner för egenkontroll. Beslut om registrering ska kunna visas upp för personal från miljö- och hälsoskyddsavdelningen under evenemanget. Därför är det viktigt att beslutet finns på plats.

Om din verksamhet främst är i Kristianstads kommun tar du kontakt med oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen. En komplett anmälan om registrering måste komma till oss senast två veckor före tillfället för försäljning.

Tänk också på att:

 • Om du hanterar oförpackade livsmedel ska du ha tillgång till rinnande vatten av livsmedelskvalitet för handtvätt. Det ska finnas flytande tvål och engångshanddukar för hygienisk torkning av händerna.
 • Golvytan i den del av utrymmet där oförpackade livsmedel hanteras ska vara lätt att rengöra. Golvet ska vara gjort av släta, tvättbara och giftfria material.
 • Oförpackade livsmedel ska skyddas från skadedjur och insekter.
 • Kylvaror ska förvaras vid högst +8ºC eller enligt anvisningen på förpackningen. Djupfrysta varor förvaras vid -18ºC eller kallare.
 • Varmhållna livsmedel ska förvaras vid lägst +60ºC.
 • Det ska finnas tillgång till en toalett som enbart används av personal. Fråga arrangören om vad som gäller.
 • Personal som hanterar livsmedel ska använda lämpliga och rena skyddskläder.
 • Spillvatten eller frityrolja får inte hällas i dagvatten/gatubrunnar. Spillvattnet ska tas omhand enligt arrangörens anvisningar.
 • Sopor ska hanteras enligt arrangörens anvisningar.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.