Regler om trängsel på serveringar

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att undvika och minska smittspridning i samhället. Från den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Kommunen har ett fortsatt ansvar att följa att trängselreglerna efterföljs på serveringsställen, mer om reglerna finns att läsa hos Folkhälsosmyndigheten, länsstyrelsen och krisinformation.  

Glöm inte att hålla koll på vår hemsida och Krisinformation.se, eftersom informationen uppdateras efterhand.

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lagen innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av trängsel på restauranger, barer, kaféer, nattklubbar och andra näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat och dryck på plats. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis kiosker, food trucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Lagen gäller inte heller för personalrestauranger och skolmatsalar.                       

Klagomål om trängsel

Har du sett trängsel på en servering kan du anmäla det till Kristianstads kommun via formuläret nedan. Du kan också kontakta Medborgarcenter. Tänk på att ge så utförlig information som möjligt, till exempel tidpunkt, datum och hur du upplevde trängseln.

Vad händer efter att du har lämnat in ditt klagomål?
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen utreder klagomålet och kontrollerar att reglerna följs. Inspektörerna informerar verksamheten och följer upp med en ny kontroll om det behövs. Vid behov fattas beslut om åtgärder som behövs för att motverka trängsel. Bedömningen sker vid behov i samråd med Smittskydd Skåne.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.