Avfall

Fastighetsägaren har ansvar för att avfallshanteringen fungerar och att hyresgästerna vet hur de ska hantera sina sopor. God service, sortering, ordning och reda, och tydlig information är en förutsättning för god avfallshantering i flerbostadshus.

Som fastighetsägare ska du ha kunskap om de lagar och regler som gäller för avfallshantering. Du tecknar abonnemang för hyresgästers hushållsavfall (vanliga sopor, matavfall och grovsopor) hos Renhållningen Kristianstad. Hyresgäster kan vara boende i flerbostadshus eller en inhyrd verksamhet. Det är bara kommunens entreprenör som får hämta hushållsavfallet.

Du har ansvar för sortering och insamling

Ditt ansvar innebär att du ska:

  • se till att det finns ett lämpligt insamlingsställe och tillräckligt stora och många avfallsbehållare.
  • hålla utrymmen och kärl rena.
  • samla in hushållsavfall, med matavfall separat.
  • se till att hyresgästerna kan lämna grovsopor i eller i anslutning till fastigheten.
  • se till att farligt avfall och elektronik inte blandas med annat avfall.

Avfallshanteringen är en viktig del av boendemiljön

Om ett avfallsutrymme är lättillgängligt, upplyst, ventilerat, välskött och städat blir de boende mer benägna att göra rätt och avfallshanteringen blir smidigare. 

Informera hyresgästerna om hur de ska sortera sitt avfall, och var de kan lämna utsorterat avfall. Hänvisa till andra namngivna lämningsställen, om det inte finns möjlighet att lämna vissa typer av avfall i anslutning till fastigheten. Du ska anpassa informationen efter hyresgästerna i området. Bilder och symboler fungerar bra oavsett vilket språk hyresgästerna talar. Du ska ha en rutin för att informera nyinflyttade hyresgäster.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.