Brandskyddsdokumentation

En brandskyddsdokumentation ska lämnas in vid större ny- och ombyggnationer, samt vid ändrad användning av till exempel publika lokaler.

Sedan 1994 finns krav på att man för nya byggnader ska upprätta en brandskyddsdokumentation. Av denna ska framgå vilka förutsättningarna för det byggnadstekniska brandskyddet är och hur den uppförda byggnadens brandskydd är utformat.

Sedan 2011 framgår också av Boverkets Byggregler att om en byggnad ändras, oavsett byggnadens ålder, ska det finnas en brandskyddsdokumentation över den ändrade byggnadsdelen.

Brandskyddsdokumentationen utgör ofta en del av byggnadsnämndens underlag inför beslut om slutbesked. Det påverkar alltså möjligheten att ta en byggnad eller den ändrade byggnadsdelen i bruk. Det är därför viktigt att låta en professionell brandskyddskonsult upprätta dokumentationen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.