Tillväxt Östra Skåne, TÖS

Projektet TÖS - Tillväxt i Östra Skåne - erbjöd innovations- och tillväxtstöd för små och medelstora företag. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden och syftet var att bygga broar, utveckla kompetens och knyta kontakter som leder till ett gynnsamt klimat för utveckling och tillväxt.

Fokus i projektet var östra Skånes tillväxtpotential och långsiktiga utveckling. Projektet utgick från de etablerade små och medelstora företagens behov och utmaningar för att hjälpa dem växa. För företagen som deltog gavs en möjlighet att få hjälp och inspiration att arbeta aktivt med innovations- och tillväxtarbete i samverkan med etablerade aktörer och konsulter. De företag som ingick i projektet fick tillgång till skräddarsytt utvecklingsstöd, innovationsstöd, kompetensutveckling samt seminarier och digitala utbildningar.

Upplägget av projektet utgick från vad företagen själva tror på och ville ha. Bakgrunden är en kartläggning från Tillväxtverket där företag blev tillfrågade om sin framtid och vad de behöver hjälp med för att växa. Som deltagande företag inledes projektet i en analysfas där den aktuella situationen, behoven och utmaningarna bearbetades.

I Tillväxtverkets stora undersökning framkom det att företag som samarbetar med andra företag tar fram nya produkter och tjänster i större utsträckning. I undersökningen framgick det att grupper med mångfald i fråga om ålder, kön och kulturell bakgrund är mer framgångsrika när det gäller att utveckla idéer och lösa utmaningar.

Därför lade projektet stor vikt vid att erbjuda fysiska träffar. Under projektets gång genomfördes därför sex seminarier med olika teman som ledes av Johan Wester. Vid dessa tillfällen kunde nätverk byggas, erfarenheter delas med varandra och lära nytt från inspirerande scenframträdanden.

Alla kan inte komma på seminarier eller vara engagerade i utvecklingsarbete. Inom TÖS byggdes en kursportal för e-lärande. Vi kallade den TÖS-online. Några ämnen som kursportalen tog upp var: innovation, jämställdhet och mångfald.

TÖS är ett arbetsmarknadsprojekt som pågick mellan 2017 och 2020. Projektet ägdes av Kristianstads kommun och drevs av Krinova Incubator & Science Park, Skåne Nordost och Ystads Kommun i samarbete med 12 kommuner i Östra Skåne. TÖS finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden, Region Skåne samt Sparbanksstiftelserna 1826 och Färs & Frosta, ägare till Sparbanken Skåne.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.