Stärkt utvecklingskraft

Vad behöver egentligen de små företagen för att växa? Det ska Kristianstads och Hässleholms kommuner ta reda på i en ny gemensam förstudie. I projektet undersöks vilka behov industri- och tjänsteföretag med upp till fem anställda har för att utvecklas.

Projektet Stärkt utvecklingskraft riktar sig mot företag inom industri- och tjänstesektorn.
Projektet Stärkt utvecklingskraft riktar sig mot företag inom industri- och tjänstesektorn.

Projektet “Stärkt Utvecklingskraft” är en förstudie som drar igång den 1 februari 2021 och medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Förstudien kommer att kartlägga vilka kompetensförsörjningsbehov industri- och tjänsteföretag med 0–5 anställda har för att bättre klara omställning och bidra till ett livslångt lärande.

Hässleholm och Kristianstad kommer att genomföra projekt tillsammans och man hoppas kunna nå små industri- och tjänsteföretag som vill dela med sig av sina tankar, erfarenheter och behov av stöd i kompetensförsörjningsfrågor.

 

Kompetensförsörjning är en viktig tillväxtfråga

I Hässleholm finns runt 6000 företag och i Kristianstad finns runt 9000 företag. En övervägande andel av företagen är småföretag med ingen eller få anställda. Det är i dessa företag tillväxtpotentialen finns. Om en tiondel av dessa företag anställt en person hade antalet arbetstillfällen i Skåne ökat kraftigt.

Idag finns det en mängd olika erbjudanden till företag, både kommersiella och kostnadsfria, som kan bistå företagen i att utvecklas utifrån sina förutsättningar, behov och intentioner. Många av de mindre företagen kommer dock aldrig i kontakt med de erbjudanden som finns på marknaden. De har heller sällan eller ingen kontakt med kommunen och när kompetenshöjande insatser arrangeras, i alla fall om man ser till de insatser och åtgärder som är offentligt finansierat, är de svagt representerade.

I projektet kommer Hässleholms och Kristianstads kommuner att samverka med lokala och regionala företagsfrämjande organisationer och aktörer. Dialog kommer att ske med lokala företag, företagsnätverk och arbetsgrupperingar för att bl.a. analysera och identifiera behov och åtgärder.

Industri-och tjänsteföretag med 0-5 anställda, som är målgrupp för projektet, har ett nationellt och rationellt uttalat behov av kompetensförsörjning och det finns många företag inom denna målgrupp i Hässleholm och Kristianstad.

Omvärldsanalys och kartläggning

Projektet kommer att genomföras under en sexmånadersperiod.

Inom ramen för projektet ska en omvärldsanalys genomföras där det befintliga erbjudandet vad gäller kompetensförsörjning till målgruppen ska analyseras samt vilka metoder som varit mer framgångsrika än andra.

Efter omvärldsanalysen ska en kartläggning genomföras där 100 industri-och tjänsteföretag med 0–5 anställda ska kontaktas för inventering av deras behov av kompetensförsörjning och hur dessa insatser kan utformas utifrån de utvecklingstankar/planer företaget har. Tanken är att kartläggningen ska resultera i ett genomförandeprojekt baserat på företagens efterfrågan på kompetensförsörjningsinsatser. 

 

“Det ska bli spännande att genomföra projektet tillsammans med Kristianstad kommun. I respektive kommun finns många duktiga och drivna småföretagare. Vi har dock konstaterat att företagssegmentet ofta är svagt representerade i olika kompetenshöjande insatser som arrangeras av offentliga aktörer. Inom projektet hoppas vi nå dessa företag för att i nästa steg kunna erbjuda efterfrågade och relevanta kompetenshöjande insatser”, säger Sandra Holm, projektledare i Hässleholm.

“Det finns en enorm potential till tillväxt i de små företagen. En väldigt stor andel av det lokala näringslivet består av småföretagare, och kan vi på något sätt hjälpa till att få dem att utvecklas, och kanske anställa ytterligare en person i sitt företag så skulle det ha en stor effekt på såväl sysselsättningen som regionens utveckling”, säger Helena Lindberg, projektledare för Kristianstads kommuns del i projekt Stärkt Utvecklingskraft. 

Kontaktuppgifter:

Projektledare Hässleholm:

Sandra Holm, näringslivsutvecklare

Mail: sandra.holm@hassleholm.se

Projektledare Kristianstad:

Helena Lindberg, Utvecklingssamordnare

Mail: helena.lindberg@kristianstad.se

   • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.