Nätverk och projekt

Vi stödjer, utvecklar och hjälper näringslivet i Kristianstads kommun genom många olika aktiviteter och nätverk. Här får du tips om organisationer och nätverk som kan vara till nytta för din verksamhet. Här kan du också läsa om aktuella projekt.

Företagarfrukost i Rådhus Skåne
Företagarfrukost i Rådhus Skåne

Träffa andra företagare

Vi har regelbundna träffar där du möter företagare, politiker och tjänstemän. Där ges information om aktuella frågor. Vid dessa möten berättar vi bland annat om upphandlingar, bygglov, serveringstillstånd och aktuella evenemang eller händelser. Du hittar information här www.kristianstad.se/tillvaxttraffar

En gång om året prisar vi våra företagare på den stora Guldjubelgalan. www.guldjubel.se

Varje vecka är det fredagsfrukost på Krinova Incubator & Science Park. Det är ett tillfälle att knyta nya kontakter, få inspiration och dela med sig av kunskaper. Fredagsfrukost på Krinova

Nyhetsbrev

Med jämna mellanrum skickar vi ut nyhetsbrev. Det innehåller information, inbjudningar till arrangemang och olika tips som kan gynna dig som företagare.

Aktuella projekt

Ung Företagsamhet, UF

UF är en politiskt obunden och ideell utbildningsorganisation. Under ett läsår får eleverna starta och driva ett företag. De utvecklar kreativitet och entreprenörskap.

Tillväxtmotor Kristianstad Hässleholm

Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad Hässleholm är ett samarbete mellan de sex kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Fokus ligger på tillväxt och att fler invånare ska ha arbete.

Framtidens Entreprenöriella Arbetskraft (FEA)

Kostnadsfria insatser i Högskolan Kristianstads EU-finansierade samverkansprojekt.

Kristianstad Akademi

Ser ni ett behov av att ta in en eller flera studenter i ett begränsat projekt där ni behöver "nya ögon" för att exempelvis analysera ett problem och belysa delar ni hittills inte tänkt på?

Skulle det vara intressant att engagera studenter för genomförande av begränsad projektinsats där ni saknar kompetens, där ni inte har tiden att genomföra eller där ni saknar resurser att anlita professionell konsulthjälp?

Kristianstad Akademi – studentkonsultverksamhet | HKR.se

Imagine

Med  Imagine får ni praktisk innovationsträning tillsammans med studenter.

 Imagine ger grundläggande träning i att tänka och agera innovativt. Du får verktyg för att jobba med utmaningar för att skapa nya lösningar som med en välriktad insats kan generera ett stort värde för användaren eller organisationen.

Imagine – En innovationshöjande aktivitet för studenter | HKR.se

Krinova

Krinova erbjuder ett neutralt bollplank med innovations- och utvecklingsstöd för nya och etablerade företag som vill framåt. Här får man stöd och verktyg. Med stort engagemang och tillgång till ett brett kontaktnät ger vi dig möjlighet att utveckla och innovera din verksamhet. Oavsett om du är företagare, forskare eller student står vi redo att hjälpa dig. Stödet skräddarsys efter de specifika behoven och utmaningarna. Läs mer och kontakta oss på www.krinova.se

Almi

Almi stöttar entreprenörer med en unik kombination av affärsutveckling och finansiering, från tidig idé till tillväxt hos etablerade små- och medelstora företag.

Vi har rådgivning under sekretess, och är en oberoende part. Vår affärsutveckling vänder sig både till tidiga företag i startfas, och till etablerade företag i tillväxt. Vår finansiering kompletterar privat kapital, då vi kan vara med tidigt i ett företags resa, och även lite senare - då ofta som komplement till bankerna där vi tillsammans med ägare och bank delar risken.

www.almi.se

Nätverk och samarbetspartners

Näringslivsråd

För att förstärka det positiva samarbetsklimatet mellan Kristianstads kommun, myndigheter, organisationer och det lokala näringslivet finns ett näringslivsråd.

Näringslivsrådet

Skåne Nordost

Tillsammans med Skåne nordosts sex kommuner samarbetar vi i att förstärka nordöstra Skånes förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv med många entreprenörer. Arbetet är långsiktigt och syftar till att stärka näringslivets kompetensförsörjning samt medskapande av mötesplatser och innovationsmiljöer där företag kan växa och utvecklas.

Skåne Nordost

Krinova

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad.

Krinova

Kristianstad City

Kristianstads kommun, Handelsföreningen och Fastighetsägarna jobbar med centrumutveckling under namnet Handelsstaden Kristianstad AB. En viktig fråga för Handelsstaden Kristianstad är att utveckla stadskärnans utbud av handel, caféer och restauranger.

Kristianstad City

Greater Copenhagen

Kristianstads kommun är med i samarbetet Greater Copenhagen, som stöttar hållbar utveckling och ska öka sysselsättningen i Öresundsregionen.

Greater Copenhagen

Tourism in Skåne

Tourism in Skåne, dotterbolag till Business region Skåne, arbetar med marknadsinsatser, stöd och råd för utveckling och kunskap om nya marknader för besöksnäringen. Arbetet sker i samverkan med de skånska kommunerna.

Tourisminskane

Business Network International, BNI

BNI träffas varje vecka för att bygga seriösa och långsiktiga relationer och är ett nätverk av företag från olika branscher.

Business Network International

Föreningen Christina

Föreningen synliggör, främjar och utvecklar kvinnors företagande i nordöstra Skåne och bidrar till att skapa mötesplatser där affärskontakter, nya tankar, idéer och produkter kan utvecklas. 

Föreningen Christina

Rotary

Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Grundidén är att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället ska delge varandra kunskap för att tillsammans verka för en bättre värld.

Rotary

Handelskammaren

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse och påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur. De sammanför också företag i olika nätverk och möten. 

Handelskammaren

Industriellt utvecklingscentrum, IUC

IUC Sverige är ett nationellt nätverk av regionala industriella utvecklingscentra – ett innovationsnätverk med örat mot marken. IUC analyserar och arbetar med projekt och processer som främjar industriell utveckling. IUC samarbetar med nationella myndigheter för att nå ut med program och insatser.

IUC

Business N´ Chill

BnC är ett branschexklusivt nätverk som träffas en gång i månaden, äter gott och skapar förtroendefulla relationer till varandra.

Fokus är på affärer, men under avslappnade former. Helt enkelt. Business and Chill.

https://businessnchill.se

Skånes Ess

Skånes Ess arbetar med lokalt utveckling genom leadermetoden i Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun. Vi kan bevilja medel till föreningar, företag och offentliga organisationer till utvecklingsprojekt för den ekonomiska utvecklingen på landsbygden. Leader är en metod som bygger på samverkan och finansieras med pengar från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

https://www.skanesess.se/ 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.