Nätverk och projekt

Vi stödjer, utvecklar och hjälper näringslivet i Kristianstads kommun genom många olika aktiviteter och nätverk. Här får du tips om organisationer och nätverk som kan vara till nytta för din verksamhet. Här kan du också läsa om aktuella projekt.

Företagarfrukost i Rådhus Skåne
Företagarfrukost i Rådhus Skåne

Träffa andra företagare

Vi har regelbundna träffar där du möter företagare, politiker och tjänstemän. Där ges information om aktuella frågor. Vid dessa möten berättar vi bland annat om upphandlingar, bygglov, serveringstillstånd och aktuella evenemang eller händelser. Du hittar information här www.kristianstad.se/tillvaxttraffar

En gång om året prisar vi våra företagare på den stora Guldjubelgalan I år var det den 17 april. Datum för 2020 kommer snart. www.guldjubel.se

Varje vecka är det fredagsfrukost på Krinova Incubator & Science Park. Det är ett tillfälle att knyta nya kontakter, få inspiration och dela med sig av kunskaper. Fredagsfrukost på Krinova

Nyhetsbrev

Med jämna mellanrum skickar vi ut nyhetsbrev. Det innehåller information, inbjudningar till arrangemang och olika tips som kan gynna dig som företagare.

Aktuella projekt

Ung Företagsamhet, UF

UF är en politiskt obunden och ideell utbildningsorganisation. Under ett läsår får eleverna starta och driva ett företag. De utvecklar kreativitet och entreprenörskap.

Tillväxtmotor Kristianstad Hässleholm

Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad Hässleholm är ett samarbete mellan de sex kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Fokus ligger på tillväxt och att fler invånare ska ha arbete.

Nätverk och samarbetspartners

Näringslivsråd

För att förstärka det positiva samarbetsklimatet mellan Kristianstads kommun, myndigheter, organisationer och det lokala näringslivet finns ett näringslivsråd.

Näringslivsrådet

Skåne nordost

Tillsammans med Skåne nordosts sex kommuner samarbetar vi i att förstärka nordöstra Skånes förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv med många entreprenörer. Arbetet är långsiktigt och syftar till att stärka näringslivets kompetensförsörjning samt medskapande av mötesplatser och innovationsmiljöer där företag kan växa och utvecklas.

Skåne Nordost

Krinova

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad.

Krinova

Handelsstaden

Kristianstads kommun, Handelsföreningen och Fastighetsägarna jobbar med centrumutveckling under namnet Handelsstaden Kristianstad AB. En viktig fråga för Handelsstaden Kristianstad är att utveckla stadskärnans utbud av handel, caféer och restauranger.

Handelsstaden

Greater Copenhagen

Kristianstads kommun är med i samarbetet Greater Copenhagen, som stöttar hållbar utveckling och ska öka sysselsättningen i Öresundsregionen.

Greater Copenhagen

Tourism in Skåne

Tourism in Skåne, dotterbolag till Business region Skåne, arbetar med marknadsinsatser, stöd och råd för utveckling och kunskap om nya marknader för besöksnäringen. Arbetet sker i samverkan med de skånska kommunerna.

Tourisminskane

Business Network International, BNI

BNI träffas varje vecka för att bygga seriösa och långsiktiga relationer och är ett nätverk av företag från olika branscher.

Business Network International

Föreningen Christina

Föreningen synliggör, främjar och utvecklar kvinnors företagande i nordöstra Skåne och bidrar till att skapa mötesplatser där affärskontakter, nya tankar, idéer och produkter kan utvecklas. 

Föreningen Christina

Rotary

Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Grundidén är att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället ska delge varandra kunskap för att tillsammans verka för en bättre värld.

Rotary

Handelskammaren

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse och påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur. De sammanför också företag i olika nätverk och möten. 

Handelskammaren

Industriellt utvecklingscentrum, IUC

IUC Sverige är ett nationellt nätverk av regionala industriella utvecklingscentra – ett innovationsnätverk med örat mot marken. IUC analyserar och arbetar med projekt och processer som främjar industriell utveckling. IUC samarbetar med nationella myndigheter för att nå ut med program och insatser.

IUC

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.