Tord Erikssons Frukt AB

Näringsliv hittar ut! Idag hittade vi ut till Tord Eriksson Frukt i Arkelstorp. Här hanteras främst äpplen, men även andra frukter, bär och grönsaker. 2022 hanterade företaget över 3 500 ton. 60% av det som passerar fabriken kommer från egna odlingar – resterande kommer från lokala odlare.

Allt tvättas och sorteras. Viss del av äpplena används också till produktion av must.
Tord Erikssons Frukt AB är ett generationsföretag som drivs av Mattias och Magnus Eriksson samt Anna Veszpremi. Här arbetar, beroende på säsong, 30 till 45 personer. Företaget är en viktig länk mellan odlare och grossister. Via grossisters lager når produkterna ut till slutkonsumenter i hela Sverige. Både Tord Erikssons Frukt och de odlare som levererar frukt, bär och grönt är certifierade.

1952 startade den första fabriken och i denna fastighet hittar ni företagets gårdsbutik som drivs av Anna. Här kan alla komma och köpa frukt, bär och grönt från egna odlingar och från andra lokala odlare. 2012 byggdes en ny fabrik för sortering, tvätt och kyla samt slutligen år 2019 byggdes ytterligare lagerytor.

Företaget söker alltid efter nyheter inom branschen. Tack vare att införa nya växtsorter och ny teknik i produktionen vidareutvecklas företaget, de kan hålla en hög kvalitet och säsongen för svenska frukter och bär kan förlängas. Tack för ett härligt besök!

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.