Stora Torget

Den 21 juni genomfördes ett Näringsliv hittar ut - Pop up på sommartorget! Tack alla som kom förbi och pratade näringslivsfrågor, hållbarhet och bygglovsfrågor! Vi fortsätter hitta ut i sommar! Håll utkik!

Samling kring runda bordet!
Samling kring runda bordet!

På sommartorget träffade företagare och medborgare näringslivskontoret, bygglovshandläggare, hållbarhetsenheten, Kristianstad City med flera. Det genomfördes även matcher på nya boulebanan! 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.