Företagslots

Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt kontaktvägar till den information och de tillstånd du behöver från kommunen. Kontakta Cecilia Isberg när som helst via det här formuläret eller direkt genom mail till cecilia.isberg@kristianstad.se eller på telefon 044-13 58 87.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.