Kommunen utvecklar e-tjänst tillsammans med företagen

Hur får man en e-tjänst att bli relevant och faktiskt använd av företagen? Man utvecklar den tillsammans förstås. I Kristianstads kommun har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utformat en e-tjänst för masshantering i samarbete med företagen.

Anna Bryllert, Linda Siggelow och Anna Kärner på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har varit delaktiga i arbetet med att utveckla den nya e-tjänsten för masshantering - ett arbete som skett i samarbete med företagen.
Anna Bryllert, Linda Siggelow och Anna Kärner på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har varit delaktiga i arbetet med att utveckla den nya e-tjänsten för masshantering - ett arbete som skett i samarbete med företagen.

Det finns en lagstiftning att följa när det gäller masshantering. Enkelt sagt gäller det att kommunen ska ha koll på schaktmassor som flyttas så inte förorenat material hamnar där det inte ska vara, exempelvis vid en förskola eller där människor bor.

Entreprenörerna upplever det dock som krångligt och tidsödande att behöva anmäla masshanteringen till kommunen. Hos en del finns också en okunskap om vad lagstiftningen säger, och det finns därför en risk att schaktmassorna flyttas mellan projekt utan tillräcklig kontroll.

-   Därmed behövde vi hitta ett sätt att få inrapporteringen att bli enklare och fungera på ett bra sätt, både för företagens och kommunens skull, säger Linda Siggelow, miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Redan i dag har avdelningen för miljö och hälsa utvecklat ett flertal e-tjänster, och när det i höstas var dags att skapa en e-tjänst inom enskilda avlopp tog man kontakt med näringslivet.

-   Vi tog in entreprenörerna för att få deras synpunkter, det är en ganska liten krets som jobbar med att gräva avlopp och vi ville gärna ha deras input på hur de vill ha e-tjänsten, säger Anna Kärner, nämndsekreterare och den som för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens del jobbar mycket med e-tjänster.

-   Genom kontinuerliga kontakter med de berörda företagen i arbetet med e-tjänsterna ökar ju chanserna för att vi ska få en tjänst som faktiskt fungerar. Vi kan ju inte skapa en e-tjänst som näringslivet inte tycker är bra, säger Anna Bryllert, miljöinspektör.

Under hösten har miljöinspektörerna, e-tjänstutvecklare och tre av företagen som jobbar med masshantering träffats och fört en diskussion om hur e-tjänsten ska utformas.

-   Det har varit nyttigt, vi har fått tänka till en del. Dels använder de olika termer och begrepp som vi också kan använda för att göra det enklare, dels har det gjort att frågeställningarna verkligen blir relevanta. Vi har fått fråga oss ”varför behöver vi fråga om detta”, och hitta en balansgång mellan lagstiftningen och att göra det så enkelt som möjligt, säger Anna Bryllert.

Resultatet har blivit två e-tjänster. I en av e-tjänsterna kan företagen på ett mindre krångligt sätt rapportera in återvinning av jordmassor. Kommunen får då bättre koll på flödena och har en chans att reagera om schaktmassor med föroreningar är på väg mot en känslig plats.

-   Vid ett normalt anmälningsärende tar handläggningen cirka 6-8 veckor, och vi kan förstå om det varit frustrerande för entreprenörerna. Genom den förenklade e-tjänsten kan vissa massor flyttas till mindre känsliga platser utan att behöva anmälas på det vanliga sättet och på så vis får vi en rejäl tidsvinst. Vi behöver följa lagstiftningen, men vill samtidigt möta våra företagare och deras behov, säger Linda Siggelow.

E-tjänsten är nu klar, och ska gå ut på test så några företag får använda den och ge sitt omdöme innan den lanseras som allmän e-tjänst.

-  ­Det här är ett bra sätt att jobba tillsammans, och vår uppfattning är att också företagarna upplevt samarbetet som positivt. Vi har haft en bra dialog, och de uppskattar att få komma till tals. Det är ju inte meningsfullt att som myndighet spotta ur sig e-tjänster om de upplevs lika krångliga som att fylla i blanketter. Jag tror vi kommer jobba mer tillsammans med företagen när vi utvecklar ytterligare e-tjänster, säger Anna Kärner.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.