Yngsjö Havsbad redo för sommargäster igen

Från början tänkte Bertil Andersson hotell-lägenheter istället för restaurang. Men ortsbefolkning och besökare fick honom snabbt på andra tankar. ”Jag fick så många frågor om restaurangen att jag insåg att det inte kan vara något annat här”, säger den nye ägaren till Yngsjö Havsbad.

Yngsjö Havsbads nye ägare Bertil Andersson är redo för sommaren. Restaurangen planerar att öppna i månadsskiftet juni/juli.
Yngsjö Havsbads nye ägare Bertil Andersson är redo för sommaren. Restaurangen planerar att öppna i månadsskiftet juni/juli.

 elva år har Yngsjö Havsbad stått tomt. När Bertil Andersson, Komper AB, köpte fastigheten i september i fjol var området mer eller mindre igenväxt. Arbetet med att rusta upp restaurangen med det unika strandläget har inneburit mer röjning av vegetation än om att rusta upp själva fastigheterna.

-          Byggnaderna är i väldigt gott skick, förutom renovering av fönster och vindskivor har det mest handlat om några laget färg, konstaterar Bertil Andersson.

Den invändiga renoveringen av restaurangen sköter Hasse Nilsson och Anders Holmström, det vill säga den duo som kommer att driva restaurangen på Yngsjö Havsbad i nära samarbete med fastighetsägare Bertil.

 Hasse och Anders har sedan tidigare Restaurang Metropol, Brasseriet vid Hulténs i Kristianstad, caféet på Högskolan, och restaurangverksamhet för skolor, exempelvis Fritidsgymnasiet.

-          Men vår verksamhet går ned på sommaren. Yngsjö Havsbad kommer komplettera vår befintliga verksamhet på ett bra sätt, säger Hasse.

Restaurangen planerar att öppna i månadsskiftet juni/juli, lite senarelagt som en konsekvens av Coronapandemin. Viruset och risken för smittspridning har också gjort starten när det gäller de nyrenoverade 11 hotellrummen och 4 stugorna stillsam.

-          Det är många förfrågningar men ingen som vågar boka. Vi smyger igång lite successivt, och tar det som det kommer, säger Bertil Andersson.

Från kommunens sida är det positivt att verksamheten på Yngsjö Havsbad åter är på väg igång:

-          Det har varit enormt mycket förfrågningar på fastigheten här, men alla har velat riva allt och bygga lägenheter istället – och det har vi inte velat gå med på. Det är ett så unikt läge här att det känns viktigt att den offentliga ytan finns kvar, säger kommunalrådet Pierre Månsson.

Yngsjö Havsbad har varit stängt i 11 år. Nu i sommar öppnar den klassiska anläggningen igen med såväl restaurang sommöjlighet till  övernattning.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.