Värmebaronen

Politiker och näringslivsfunktionen på företagsbesök på Värmebaronen i Österslöv. Vi möttes av ägarna Berth och Christopher Nilsson. Christopher har sedan drygt ett år tillbaka tagit över VD posten från Berth och har idag Berth som mentor och bollplank.

Att de dessutom är far och son gör det ännu mer imponerande. De är verksamma över alla världsdelar, dock är Europa den största marknaden, och det senaste landet att leverera till var Nya Zeeland, dit man levererade en vedpanna. Alla deras produkter designas och produceras i Österslöv, och de lever efter devisen ”Inte störst, men bäst”. De berättar stolt om att de idag är drygt 70 anställda, och att många av deras anställda jobbat i företaget under väldigt många år.
Vi förde också intressanta diskussioner kring hur de ser på framtiden där de bland annat berättade om sina utbyggnadsplaner, och vi pratade också om utmaningen kring kompetensförsörjning.
Vi tackar för ett väldigt intressant och lärorikt besök önskar givetvis lycka till även i framtiden.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.