Trygga relationer och lokal satsning får NEAB att växa

När NEAB startades 2015 bestod företaget av Anders Nissmark och hans kollega. I dag har NEAB 27 anställda och är Kristianstads största elfirma. ”Det har aldrig varit syftet, vi har bara jobbat på”, säger Anders Nissmark.

Anders Nissmark, här med Kristianstads kommuns näringslivschef Tina Gunnarsson, startade elfirman NEAB för fem år sedan. I dag har företaget 27 anställda.
Anders Nissmark, här med Kristianstads kommuns näringslivschef Tina Gunnarsson, startade elfirman NEAB för fem år sedan. I dag har företaget 27 anställda.

När lokalerna i Öllsjö blev för trånga flyttade NEAB till Björkhem och Panaxias gamla lokaler. Efter att ha stått tomma i närmare tio år håller nu lokalerna på att anpassas till NEAB:s verksamhet. För elfirman har vuxit med enorm hastighet det senaste året:

”Förra hösten var det något som hände, det gick nästan för fort. Då var jag ensam här på kontoret – nu är vi sex. Men det är positivt, och visar på något sätt att trägen vinner. Jag vägrar att ge avkall på det jag tror på”, säger Anders, som i dag är ensam ägare till bolaget.

NEAB jobbar gärna mot det offentliga, med skolor, förskolor och liknande. De har också några av de större lokala företagen som sina kunder. Inriktningen är i dag uteslutande mot företag, inte mot privatmarknaden.

”Jag vill jobba långsiktigt och lokalt, vi har långa trygga relationer med våra kunder, och litar på varandra. Man ska värna om det lokala – jag är väldigt mycket emot den typen av verksamheter som svärtar ned branschen och urholkar det lokala näringslivet. Det finns mycket skit i vår bransch, och det vill jag stå utanför”, säger Nissmark.

Även om NEAB har fulla orderböcker och mycket att göra så hyser Anders en stor oro för de långsiktiga effekterna av Covid 19.

”Vi klarar oss, vi har många stora projekt – men det ser mörkt ut framöver. Jag hör när jag pratar med kollegerna att det går nedåt nu, och risken är att den kurvan kan bli ganska brant. Men det gäller att se positivt på det: Det är i dåliga tider man får till förändringar, och nu har vi chansen att faktiskt förändra saker i vår omvärld som inte är bra.”

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.