Tre kvinnor bakom populär förskola

Montessoriförskolan Solen har plats för 60 barn, 24 yngre mellan ett och tre år samt 36 lite äldre barn, mellan tre och sex år. Men förskolan är populär: ”Vi har 122 barn i kö, lika många som står i kommunens förskolekö totalt”, konstaterar Magdalena Wattwil, en av tre kvinnor bakom friskolan.

Lena Lundström, Magdalena Wattwil och Katrin Falk-Uttke startade Montessoriförskolan Solen på Sommarlust i Kristianstad för åtta år sedan.
Lena Lundström, Magdalena Wattwil och Katrin Falk-Uttke startade Montessoriförskolan Solen på Sommarlust i Kristianstad för åtta år sedan.

Magdalena Wattwil startade Montessoriförskolan Solen tillsammans med kollegerna Lena Lundström och Katrin Falk-Uttke för åtta år sedan. I dag har förskolan fyra avdelningar och totalt 20 anställda.

De tre kvinnorna brinner – precis som resten av personalen – för Montessoripedagogiken, och som en av får Montessoriförskolor i kommunen har de också ett upptagningsområde som sträcker sig långt utanför Sommarlust där förskolan finns. Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta, man börjar till exempel med att känna, röra och se fysiska siffror för att sedan kunna gå vidare och räkna abstrakta tal på papper. Pedagogiken bygger också på att man tar tillvara på barnets inneboende lust att lära sig saker i sin egen takt.

”Vi visste redan när vi startade förskolan att vi ville jobba med Montessori. Det är barnen som bestämmer, och vi som vägleder”, säger Katrin Falk-Uttke.

Montessoriförskolan Solen drivs som aktiebolag, ägt av de tre kvinnorna. Ett bolag som definitivt inte gör några stora vinster:

”Vill man prioritera verksamheten och arbeta med kvalitet och små grupper så gör man inga större vinster. Den vinst vi gör väljer vi att investera i verksamheten och personalen”, säger Magdalena.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.