Knauf Danogips

Building better together! Ett imponerande företag i hamnen i Åhus med visionen: "att bygga ett starkt Sverige, tillsammans med våra medarbetare, kunder och andra aktörer kan vi bygga bättre, mer ekonomiskt och mer hållbart".

Knauf-gruppen är ett klassiskt familjeföretag med mod att ständigt pröva nya idéer och driva utvecklingen framåt. 1978 startades de första maskinerna i fabriken och efterhand som Knauf Danogips expanderade på den svenska marknaden utökades produktionen till flerskift. Till att börja med tillverkades enbart standardgipsskivor i Åhusfabriken, men produktmixen har utökats och idag produceras ett komplett skivsortiment i fabriken. Knauf Danogips arbetar aktivt för att bli klimatneutrala till år 2045 och tillsammans med externa partners för att utveckla cirkulära lösningar inom byggbranschen med fokus på sina egna produkter och tjänster. Vi pratar om utmaningar, framtiden och kompetensförsörjning.
Snabbfakta Knauf Danogips i Sverige:
Oms: ca 900 Mio SEK
Anställda: 150
Huvudkontor & gipsproduktion: Åhus
Stålproduktion: Sävsjö
Tack för ett inspirerande och lärorikt besök!

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.