Juristbyrån Divinius blir advokatbyrå och expanderar

Emma Malm startade Juristbyrån Divinius i Kristianstad för tre och ett halvt år sedan. Nu är det dags att ta nästa steg: Företaget expanderar – och byter dessutom namn till Advokatbyrån Divinius.

Emma Malm startade Juristbyrån Divinius i Kristianstad för drygt tre år sedan. Nu är det dags att ta nästa steg.
Emma Malm startade Juristbyrån Divinius i Kristianstad för drygt tre år sedan. Nu är det dags att ta nästa steg.

Resan att bli färdig advokat är lång, det räcker inte att vara utbildad jurist utan efter avslutad utbildning måste man också jobba i tre år, genomföra såväl skriftigt som muntligt prov, och dessutom ha skött sig så bra att de kontakter man haft genom yrket inte kan inkomma med negativa synpunkter vid advokatsamfundets bedömning.

För två veckor sedan blev Emma Malm färdig advokat. Det innebär att hon nu steppar upp sitt företag Divinius några snäpp- Företaget byter namn till Advbokatbyrån Divinius och tanken är att Emma ska anställa minst en jurist till, och dessutom utöka lokalerna på Hesslegatan i centrala Kristianstad med lika mycket yta till.

”Jag har hyrt våningen under, som har ungefär samma planlösning. Vi börjar med att anställa en, sedan får vi se vad som händer. Det hade varit skönt att kanske ha en delägare till”, säger Emma Malm, som i dag har en anställd i juristen Charlotta Sjösten.

Inriktningen för Divinius är humanjuridik, det vill säga alla typer av juridiska frågor som har med människor att göra. Allt från familjerätt till testamenten till migration.

”Fast dödsfall har vi bara i undantagsfall”, säger Emma.

Charlotta Sjösten jobbar mycket med migrationsfrågor, Emma Malm jobbbar en hel del med personlig assistans, LVU och liknande frågor i fall där hon har kommuner och Försäkringskassa som motpart.

”Det är det roligaste med det här jobbet, när man vinner ett fall där det är så uppenbart att det bara varit det ekonomiska som styrt. Det gör en så stor skillnad för en enskild person”, säger Emma.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.