Furuboda är en av kommuens största arbetsgivare

Furuboda är både en ideell förening och ett företag. Sammantaget är folkhögskolan och assistansbolaget en av kommunens största arbetsgivare med över 700 anställda.

Furuboda är en av Kristianstads kommuns största arbetsgivare.
Furuboda är en av Kristianstads kommuns största arbetsgivare.

Furuboda finns som både företag och förening. Den ideella föreningen driver verksamheten vid Furuboda Folkhögskola, medan Furuboda Assistans är ett assistansbolag med kunder över Skåne och Blekinge. Tillsammans utgör Furuboda en av kommunens största arbetsgivare med 701 anställda (537 anställda i assistansbolaget och 164 i föreningen) och en omsättning på 228 miljoner.

Verksamheten är bred om omfattar bland annat folkhögskola, kortkurser, assistansbolag, seminarier runt skolans specialområden samt flera områden (bland annat kommunikation och rörelse i vatten) med specialkunskaper. Man arbetar till allra största delen med personer som har funktionsvariationer.

Problemet för Furuboda folkhögskola är att man i sitt arbete har ungefär 70 procents kostnadstäckning från det offentliga. Resten finansieras genom donationer, insamlingar och testamenten.

”Men det är en tuff uppgift att få verksamheten att gå runt. Vi har ju samtidigt ett viktigt uppdrag”, konstaterar rektor Jenny Anderberg.

Vid företagsbesöket berättade också några av Furubodas ambassadörer om olika delar i verksamheten. Per ”Pax” Axensköld lyfte frågan varför ett företag ska anställa någon med funktionsnedsättning.

”Det finns många vinster med att anställa en sådan som mig. Det kan skapa en bättre arbetsmiljö med många olika, det ger goodwill och det ökar kunskapen i företaget. Mellan mig och min chef här på Furuboda har vi en enkel plan i arbetet: Jag har förväntningar på mig i jobbet, vi har en miljö där vi pratar ärligt med varandra och jag vågar fråga, vi har tydlighet, vi har tålamod och lyssnar på varandra och det finns också krav på vad jag ska prestera på arbetet.”

Vi fick också höra Emma Pettersson berätta sin tuffa livshistoria och långa väg tillbaka, där hon kidnappades av expojkvännen, misshandlades svårt och lämnades att dö på Näsby fält.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.