Wikan Personal Skåne

Möte med Sara Kvist, rekryteringskonsult/konsultchef och Andreas Håkansson, platschef från Wikan Personal Skåne. Wikan Personal grundades med en vision om att vara det kvalitetsledande bemannings- och rekryteringsföretaget.

Företaget öppnade sitt första kontor i maj 2011 och expanderade snabbt till kontor på 16 orter i Sverige med huvudkontoret i Kristianstad. Koncernen har idag ca 1000 samtida anställda.
Det bästa i mötet med våra företagare är den positiva känslan kring hur vi genom kunskap, information och god service kan skapa positiva synergieffekter. Precis som för näringslivsfunktionen är det viktigt för Wikan Personal med den lokala förankringen och kännedom om varandras verksamheter tillsammans med god service och kunskap om den breda palett som de kan hjälpa sina kunder med.
- ”Det är kanonbra att få en bredare insyn i hur näringslivsfunktionen kan vara behjälpliga för alla företag inom Kristianstads kommun. Det kan vara frågor i samband med att vi är ute på kundbesök som kan dyka upp. Frågor som vi inte visste att Kristianstads kommun kunde vara behjälpliga med men där vi nu snabbt genom god insyn kan hänvisa till näringslivsgänget”, säger Andreas Håkansson Platschef Wikan Personal.
- ”I vår roll som näringslivsutvecklare jobbar vi på kommunen med att bland annat koppla ihop företag som kan ha hjälp och stöd av varandras verksamheter, därför är våra företagsbesök så otroligt viktiga. I min roll som företagslots/rådgivare, är målet att göra det så enkelt som möjligt att driva företag i kommunen, och då i första hand vara ett bollplank, men också att sätta företag med utvecklingstankar eller rena nyetableringar, i kontakt med rätt person inom den kommunala organisationen. Det skall vara enkelt att driva företag i vår kommun” säger Mikael Persson
Nyfikna på Wikan? Läs mer på www.wikan.se

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.