Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad

Ett spännande och välkomponerat besök på en av de största fristående gymnasieskolan i södra Sverige, nämligen Drottning Blanka i Kristianstad. Med en tillväxtresa från 30 elever 2010 till ca 750 elever och 75 medarbetare 2022 varav en ökning på 50% från 2018 till idag är slående siffror.

Vi träffar Rektor, Marcus Trieb tillsammans med sina biträdande rektorer, Martin Comstedt och Pernilla Olivestedt för en rundvandring på den gigantiska skolan mitt i Kristianstad, dit elever från hela Skåne, Blekinge och Småland pendlar till och startar ett nytt spännande kapitel.
Skolan har fyra yrkesförberedande program; Barn- och fritid, Försäljning och service, Frisör och stylist, Vård – och omsorg samt tre högskoleförberedande program; Ekonomi, Estetisk musik och Samhälle. Drottning Blankas Gymnasieskola lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang och elever har möjlighet att göra utlandspraktik och studieresor till andra länder.
Vad tror ni är er framgångsfaktor?
-”Vi tror att en framgångsfaktor är att lärare ska få vara lärare och på vår skola får man vara just det. Vi har sju heltidsmentorer som ansvarar för det sociala, kontakter med vårdnadshavare, föräldramöten och utvecklingssamtal. Lärare hos oss kan ha fullt fokus på det pedagogiska uppdraget och en pedagogisk relation till eleverna”, sägerMarcus Trieb, Rektor Drottning Blanka.
Hur integrerar ni skola med näringslivet på ett framgångsrikt sätt?
-”På tre av våra yrkesförberedande program erbjuds eleverna att vara lärlingar i årskurs tre och eleverna är då på en arbetsplats tre dagar i veckan under hela sitt sista läsår. Vi har ett mycket bra samarbete med det lokala näringslivet och många elever går direkt vidare till arbete efter sina gymnasiestudier. Chansen är stor att du möter en elev från Drottning Blanka när du besöker det lokala näringslivet” berättar Morgan Jacobsson och Tonni Videpil, praktiksamordnare Drottning Blanka.
”Drottning Blankas gymnasium är en viktig del av det breda gymnasieutbud som finns i Kristianstad. En stor skola som lyckas värna om de nära relationerna”, avslutar Daniél Tejera Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Kristianstads kommun.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.