Balsgård Foodtech AB

”Vi är en startup som hjälper andra startups”! Balsgård Foodtech driver en testbädd där entreprenörer, forskare, studenter och dryckestillverkare kan mötas för att utveckla nya idéer och produkter.

Sedan starten 2018 har över 50 företag tagit hjälp av Balsgård för att skapa nya drycker och livsmedel samt att förädla produkter.

Balsgård foodtech ägs av Mårtensson Consulting, SLU och Högskolan Kristianstad.
I produktionshallen kan de tillverka ca 1200 flaskor i timmen. Balsgård har ett nära samarbete med Krinova Inkubator och Sciencepark för att hjälpa livsmedelsproducenter från idé till produkt. En viktig del av processen är utbildning kring hur livsmedelsbranschen fungerar och vilka regler som måste efterföljas. Man erbjuder allt från legotillverkning för företag som inte har en egen produktion till labbmiljö, produktutveckling men även en kreativ plats för möten mellan företag och den akademiska världen.

”Vi vill vara en plats där nya företag och idéer skapas säger Nils Mårtensson, VD”.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.